Tidigare projekt Former projects

 
 
 
I början av 70-talet konstruerade och tillverkade vi den mekaniska delen för, det svenska militära flygplanet S 37, Viggens dataregisteringsenhet.
I the beginning of the 70s, we constructed and build the mechanical parts of the data collectorunit to the Swedish military aircraft S 37 Viggen.
Under 80-talet tillverkade vi prototyper till avancerade instrument för lokaliseringar och operationer vid hjärnkirurgi.
We have also made prototypes and advanced instruments to localize specific points inside the brain during surgery.
I slutet av 80-talet utvecklade och tillverkade vi optiska instrument för mätning av oxidskiktens tjocklek på kiselskivor som används vid tillverkning av integrerade kretsar.
In the late 80s we developed and manufactured optical instruments that were used to measure the thickness of oxide layers on the silicone plates that are used in production of IC (Integrated Circuits).
Vi har under många år ansvarat för konstruktion, design och prototyptillverkning av många av de handverktyg som idag finns i industrin över hela världen.
We have also, for many years, been in charge of construction, design and prototypes of many of the special handtools that now exists in industry all over the world.

 
Företaget
Company
Pågående projekt
Current projects
Tidigare projekt
Former projects
Kontakt
Contacts
Länkar
Links