Om oss

OM OSS

Vår Historia


Företaget grundades 1968 av Lennart "Pelle" Pettersson och vi startade i små verkstadslokaler på Kungsholmen.


Genom 70 samt 80-talet utökade vi sakterliga företaget och anpassade oss efter branschens utveckling. Vi har genom åren arbetat både på stora projekt som t.ex solteleskopet på Las Palmas samt utvecklat ny mekanik till Försvarsmaktens stridsflygplan. Men även mindre projekt som att utveckla instrument som används vid hjärnkirurgi samt att utveckla nya typer utav handverktyg för elektriker.


Stockholms Digitalmekanik är och har alltid varit ett familjeföretag. Sedan företaget grundades 1968 har Lennarts söner tagit över och driver idag företaget tillsammans.


Hur vi arbetar

STEG 1


Kundkontakt


Kunden tar kontakt med oss och tillsammans arbetar vi fram ett kontrakt utefter kundens önskemål och projektets art. Vi talar med kunden om hur projektet kommer att bearbetas hos oss och om kostnad, tidsplan och andra ev. frågor kunden har.


STEG 2


Planering


Vi börjar planera för projektet. Vi går igenom eventuella ritningar, planerar inköp av material och lägger upp en arbetsplan för projektet. Då vi i detta steg går igenom hela projektet är det ofta här vi ser om det går att göra förbättringar och tar kontakt med kunden och förmedlar våra förslag. Det kan röra sig om allt från att byta material i en del av konstruktionen till att förstärka delar för att öka hållbarheten. 

STEG 3


Prototyp


Vi börjar arbeta på projektet i vår egen verkstad. Vi kan utföra de flesta arbeten internt men använder oss av underleverantörer för ev. andra komponenter som behövs. Vi monterar och provtestar prototypen internt. Genom hela processen står vi tillgängliga för kunden om ev. ändringar inom projektet önskas genomföras. När arbetet för slutfört tar vi kontakt med kunden.

STEG 4


Produktion


Om kunden önskar mer än enstaka exemplar av prototypen har vi kapacitet att producera en mindre serie identiska produkter med den första prototypen som mall. Detta kan ske direkt efter prototypen är klar eller en tid efter att kunden fått hem produkten. Vi finns alltid tillgängliga för mer arbeten åt våra kunder.


Vi är Stockholms Digitalmekanik


Stockholms Digitalmekanik AB är ett familjeföretag som idag drivs av grundarens två söner.
Johan Pettersson

Administration


Johan sköter det administrativa arbetet och är den som primärt har hand om kundkontakten. Han har över 40 års erfarenhet inom administration och vet hur branschen fungerar.

Ted Pettersson

IT ansvarig

Montör


Ted ser till så att allt inom IT fungerar här hos oss och hjälper även till att montera prototyper i vår monteringshall. Han är utbildad inom data- och systemvetenskap och är även den som byggt vår hemsida.

Bertil Pettersson

Verkstadschef


Bertil har hand om vår verkstad och med över 40 år inom branschen så är han extremt kunnig inom allt som rör maskinarbete och produktutveckling.

Copyright © Alla rättigheter förbehållna