Projekt

PROJEKT

Ett urval av våra tidigare projekt


Här finns ett urval utav våra tidigare projekt

Solteleskop


Solteleskop som vi byggt på La Palma, Kanarieöarna på uppdrag av Kungliga Vetenskapsakademien
Elektronikenhet Viggen


Under 70-talet konstruerade och tillverkade vi den mekaniska delen för det svenska militära flygplanet S37 Viggens dataregistreringsenhet
Instrument för Hjärnkirurgi


Under 80-talet tillverkade vi prototyper till avancerade instrument för lokaliseringar och operationer vid hjärnkirurgi

Ellipsometer


I slutet av 80-talet utvecklade och tillverkade vi optiska instrument för mätning av oxidskiktens tjocklek på kiselskivor som används vid tillverkning av integrerade kretsar

Handverktyg


Vi har under många år ansvarat för design, konstruktion och prototyptillverkning av många av de handverktyg som idag finns inom industrin världen över


Farm Milk Analyzer


Ett mobilt analysinstrument för jordbruksindustrin. Ger till en låg kostnad omedelbart besked om bl.a fetthalt, proteinmängd, laktoshalt och energiinnehåll
Copyright © Alla rättigheter förbehållna